Visuell identitet på nett

Ein teneste frå BYRÅET SYDVEST

Enklare tilgong til bedrifta si visuelle identitet.

Benytt kontaktskjemaet nederst på sida for å få eit uforpliktande tilbod på ein visuell identitet på nett til din bedrift.

Sjå nokre av fordelane med å ha visuell identitet på nett

Alltid tilgjengeleg

Så lenge du har tilgang til internett har du tilgang til bedrifta sin profil. Det er slutt på å leite etter eit hefte som er bortgøymd i ein skuff, eller ei PDF-fil som du ikkje hugsar kvar du lagra!

Alltid oppdatert

Dersom du legg til ein ny farge, eit nytt tilleggselement eller ein ny logo vil den visuelle profilen alltid vera oppdatert, du slepp å trykke nye designmanualar eller sende ut nye PDF-ar.

Nedlasting av logopakke

Last ned logoen din i alle format, til all slags bruk.

Nedlasting av malar

Enkel nedlasting av malar til Powerpoint, brevark, visittkort osv.

Nedlasting av fontar

Så lenge fontane er fri lisens på (t.d. Google Fonts), så er det mogleg å laste dei ned frå profilen din på nett. Alle i organisasjonen kan då lett få tak i dei fontane dei treng.

Nedlasting av bilete

Du kan gjere eit utval profilbilete tilgjengeleg for nedlasting, slik at alle i organisasjonen kan ha eit utval bilete til bruk i promoteringsmateriell eller presentasjonar.

Kontakt oss for eit uforpliktande tilbod i dag!

 

Send inn

Ein teneste frå BYRÅET SYDVEST