For å sørge for en større tyngde og effektivitet i all kommunikasjon og markeds materiell er det en forutsetning at publikum kan enkelt identifisere Hordalaks som avsender. En grafisk profil er utviklet for å gi Hordalaks et karakteristisk og helhetlig uttrykk, og styrker selskapets identitet.
Grafisk profil retningslinjer skal sikre konsekvent bruk av profilen ved alle som utarbeider kommunikasjon og reklame på vegne av Hordalaks. Her finner du både generelle regler for logo- og fargebruk, layout og typografi, samt noen konkrete eksempel på maler for ulike virkemiddel.

Minsteavstand logo

Minstestørrelse logo

Feil bruk av logo

Regler

  • Aldri endre proporsjonene til logoen.
  • Aldri endre forholdet i størrelse mellom symbol og typografi i logoen.
  • Aldri legg til andre farger i logoen.
  • Aldri legg til andre element til logoen.
  • Aldri legg logoen over andre element dersom kontrasten blir for liten.
  • Aldri legg en tett ramme rundt logoen. (Husk minsteavstand!)

Reglene gjelder også for elementet for merkevareidé.

Feil proporsjoner

Feil størrelsesforhold

Feil farge

Ukjent element

For dårlig kontrast

For tett ramme rundt

Fargar

Generelt

Bruk PMS eller CMYK fargekoder for trykk. Bruk RGB/HEX fargekoder for skjerm, for eksempel i Powerpoint.

Tekst på trykk foretrekkes i 80 % sort.

 

Nordisk grå

Logoikonet er i forløp svart. Mens hovedfargen til Hordalaks er Nordisk grå. Den skal kun benyttes i 100 % opasitet, men der det er behov kan svart benyttes i nyanser – for eksempel i en faktaboks.

Nordisk grå

PMS 446C
CMYK 54 41 46 44
Hex 3D4543
RBG 61 69 67
RAL 200 30 05

Fargebalanse

På et vanlig oppslag skal forholdet mellom fargene i profilen være tilnærmet slik:

  • 65 % hvit
  • 10 % forløp svart
  • 20 % Nordisk grå
  • 10 % sort (f.eks. tekst, faktabokser)

Typografi

Open Sans 

Hordalaks benytter Open Sans font-familie hentet fra Google sitt store font-bibliotek. SOpen Sans er gratis for nedlasting, og åpne til bruk i både digitale og trykte medier.

Overskrift nivå 1

Overskrift nivå 2

Overskrift nivå 3

Brødtekst i Open Sans Light. Marker tekst med Open Sans Bold. Open Sans er en moderne geometrisk sans-serif font som er godt lesbar ved stor tekstmengde. Den er allsidig med flere fontsnitt innen samme familie. Den fungerer godt på trykk og på nett, og har på samme tid et vennlig og elegant uttrykk.

Utheva tekst i Open Sans Light Italic. Den er allsidig med flere fontsnitt innen samme familie.

Dekorelement

Mønster 01

Dekorelement

Som dekorelement i trykt og digitalt materiell, i tillegg til veggdekor, kan en benytte dette elementet som symboliserer fiskeskjell.

Ta kontakt med Byrået Sydvest AS dersom du trenger .ai-fil for arbeid i vektor.

Microsoft Office, alternativ

Open Sans kan installeres på både Mac og PC slik at fonten er tilgjengelig i alle programvarene på maskinen. Dersom Open Sans absolutt ikke er tilgjengelig, så kan Microsoft Office fonten «Calibri» benyttes.

Veggdekor

Valgte Dekor Hordagut 01

Veggdekor

For å utsmykke kontorene til Hordalaks, kombineres dekorelementet, profilfarger, typografi og merkeidé sammen for å skape en helhet som kan føres til alle kontorer over hele verden.

Bildet over viser eksempel på utsmykking i båten Hordagut?.

Powerpoint-mal

Merkantile trykksaker

Profileringsartiklar

Under ser du nokre døme på profileringsartiklar.

Døme på dekorelement og logo i bruk

Kontakt

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til grafisk profilen, mangler elementer du ikke finner på denne siden, eller har andre spørsmål knyttet til hvordan du skal kommunisere identiteten Hordalaks AS kan du ta kontakt med Byrået Sydvest AS på morten@byraet.no