Kva er viktig i ein visuell identitet?

For å gje ein større tyngde og effektivitet i all kommunikasjon og grafisk materiell er det ein føresetnad at publikum kan enkelt identifisera Stord innkvartering som avsendar. Me har difor utvikla ein visuell identitet som gjev Stord innkvartering eit karakteristisk og heilhetleg uttrykk.

Den visuelle identiteten sikrar at alle som utarbeidar kommunikasjon og reklame på vegne av Stord innkvartering føl dei same grafiske retningslinjene. Dette sørgjer for at merkevara vert brukt på rett måte. Den grafiske profilen under gjev både generelle reglar for logobruk, layout og typografi, samt nokre konkrete døme på malar for ulike verkemidlar. Ved konsekvent bruk av retningslinjene i profilen byggjer me ein sterk visuell identitet for selskapet.

Logo spacing

Logo safe spacing

 

Feil bruk av logo

Regler

  • Aldri endra proporsjonane til logoen.
  • Aldri endra forholda i storleiken mellom symbol og typografi i logoen.
  • Aldri legg til andre fargar i logoen.
  • Aldri legg til andre element til logoen.
  • Aldri legg logoen over andre element dersom kontrasten vert for liten.
  • Aldri legg ei tett ramme rundt logoen. (Husk minsteavstand!)

Feil proporsjonar

Feil bakrunn

Feil farge

Uten icon

For dårleg kontrast

For tett ramme rundt

Fargar

Fargar for Stord innkvartering

 

Typografi

Bruk av logo

Bruk av logo inne

Profileringsartiklar

Under ser du nokre døme på profileringsartiklar.

Annet innhald?

Design system