For å sørge for en større tyngde og effektivitet i all kommunikasjon og markeds materiell er det en forutsetning at publikum kan enkelt identifisere Amar Group som avsender. En grafisk profil er utviklet for å gi Amar et karakteristisk og helhetlig uttrykk, og styrker selskapets identitet.
Grafisk profil retningslinjer skal sikre konsekvent bruk av profilen ved alle som utarbeider kommunikasjon og reklame på vegne av Amar Group. Her finner du både generelle regler for logo- og fargebruk, layout og typografi, samt noen konkrete eksempel på maler for ulike virkemiddel.

Størrelse og avstand logo

Minsteavstand for logo

Det er viktig at logoen får god plass på flaten den benyttes på. Det sikrer vi ved å sørge for at minsteavstanden fra logo til andre element rundt er tilsvarende 2 × diameteren på «øyet» i logoen.

Minstestørrelse for logo

For å sørge for at logoen fremdeles er godt synlig, og teksten godt lesbar, skal logoen aldri benyttes i mindre format enn 20 mm bred på trykk eller 50 piksler bred digitalt.

Minsteavstand logo

Minstestørrelse logo

Feil bruk av logo

Regler

 • Aldri endre proporsjonene til logoen.
 • Aldri endre forholdet i størrelse mellom symbol og typografi i logoen.
 • Aldri legg til andre farger i logoen.
 • Aldri legg til andre element til logoen.
 • Aldri legg logoen over andre element dersom kontrasten blir for liten.
 • Aldri legg en tett ramme rundt logoen. (Husk minsteavstand!)

Reglene gjelder også for elementet for merkevareidé.

Feil proporsjoner

Feil størrelsesforhold

Feil farge

Ukjent element

For dårlig kontrast

For tett ramme rundt

Merkevareidé

PassionForTheSea RGB Farge

Merkevareidéen til Amar Group er «Passion for the sea».

Bruk av elementet

«Passion for the sea»-elementet skal aldri benyttes på noen annen måte enn slik det fremstår i bildet over, og er som en logo å rekne når det kommer til bruk. Det betyr at alle regler for feil bruk av logo gjelder også elementet for merkevareidé. Elementet skal alltid benyttes i en sammenheng med Amar-logoen, og aldri benyttes helt alene. Samtidig skal det aldri stå helt inntil logoen, husk å beholde minsteavstand for logo, men kan gjerne plasseres en annen plass på oppslaget (f.eks. logo oppe til venstre og merkevareidé nede til høyre, logo nede til venstre og merkevareidé nede til høyre osv.).

Ved behov for merkevareidéen i et annet språk, kan dette settes midtstilt under elementet i fonten Source Sans Pro Light i en skriftstørrelse tilsvarende halvparten av x-høyden i «Passion for the sea»-elementet. Dette skal ikke stå i kun versaler eller kun minuskler, men med vanlig stor forbokstav i setningen.

Farger

Generelt

Bruk PMS eller CMYK fargekoder for trykk. Bruk RGB/HEX fargekoder for skjerm, for eksempel i Powerpoint.

Tekst på trykk foretrekkes i 80 % sort.

 

Safirblå

Hovedfargen til Amar Group er Safirblå. Den skal kun benyttes i 100 % opasitet, men der det er behov kan svart benyttes i nyanser – for eksempel i en faktaboks.

Safirblå

PMS 540
CMYK 100 57 12 66
Hex 002c4d
RBG 0 44 77
RAL 5003

Fargebalanse

På et vanlig oppslag skal forholdet mellom fargene i profilen være tilnærmet slik:

 • 65 % hvit
 • 10 % gradering (dekorelement)
 • 20 % safirblå
 • 10 % sort (f.eks. tekst, faktabokser)

Dekorelement

Dekorelement

Som dekorelement i trykt og digitalt materiell, i tillegg til veggdekor, kan en benytte dette elementet som symboliserer havet og bølgene.

Det eksisterer også som animert utgave til bruk i film og lignende.

Ta kontakt med Sydvest AS dersom du trenger .ai-fil for arbeid i vektor.

Typografi

Source Sans Pro

Amar benytter Source Sans Pro font-familie hentet fra Google sitt store font-bibliotek. Source Sans Pro er gratis for nedlasting, og åpne til bruk i både digitale og trykte medier.

Overskrift nivå 1

Overskrift nivå 2

Overskrift nivå 3

Brødtekst i Source Sans Pro Light. Marker tekst med Source Sans Pro Bold. Source Sans Pro er en moderne geometrisk sans-serif font som er godt lesbar ved stor tekstmengde. Den er allsidig med flere fontsnitt innen samme familie. Den fungerer godt på trykk og på nett, og har på samme tid et vennlig og elegant uttrykk.

Utheva tekst i Source Sans Pro Light Italic. Den er allsidig med flere fontsnitt innen samme familie.

Microsoft Office

Source Sans Pro kan installeres på både Mac og PC slik at fonten er tilgjengelig i alle programvarene på maskinen. Dersom Source Sans Pro absolutt ikke er tilgjengelig, så kan Microsoft Office fonten «Calibri» benyttes.

Bilder

Profilerende bilder

Amar Group er et fremtidsrettet og dynamisk selskap.

Spennende vinkler og dybde må prioriteres, slik at vi får levende motiver som gir et dramatisk, profesjonelt og visjonær uttrykk.

For å skape et helhetlig uttrykk ønsker vi at profilerende bilder får et Amar-filter lagt på seg, som beskrevet under. I et oppslag i en brosjyre e.l. er det ønskelig å benytte en kombinasjon av profilerende bilder med filter, og mer «tekniske» bilder uten filter.

Behandling av bilder

 • Høy kontrast
 • Høy fargemetting
 • Klare bilder

Amar-filter (Photoshop-lag)

 • 40 % #002c4d Color
 • Hue/Saturation (-35 saturation)
 • Vibrance (+50 vibrance)
 • Brightness/Contrast (+50 contrast)

Her ser du forskjell på to profilerende bilder uten (til venstre) og med filter (til høyre). Trykk på bildene for å gjøre de større.

Veggdekor

Main Wall V6

Veggdekor

For å utsmykke kontorene til Amar, kombineres dekorelementet, profilfarger, typografi og merkeidé sammen for å skape en helhet som kan føres til alle kontorer over hele verden.

All tekst, inkludert merkeidéen, er oversatt til det lokale språket og satt i Source Sans Pro Light under den engelske teksten.

Bildet over viser eksempel på veggdekor på en langvegg i Amar-kontoret i Vietnam. Denne veggen er 13 meter bred og 3 meter høy.

Powerpoint-mal

Merkantile trykksaker

Kontakt

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til grafisk profilen, mangler elementer du ikke finner på denne siden, eller har andre spørsmål knyttet til hvordan du skal kommunisere identiteten Amar Group kan du ta kontakt med Sydvest AS på post@sydvest.no