Hva er viktig i en visuell identitet?

For å sørge for en større tyngde og effektivitet i all kommunikasjon og grafisk materiell er det en forutsetning at publikum kan enkelt identifisere Hawk Robotics som avsender. Vi har derfor utviklet en visuell identitet som gir Hawk Robotics et karakteristisk og helhetlig uttrykk.

Den visuelle identiteten sikrer at alle som utarbeider kommunikasjon og reklame på vegne av Hawk Robotics følger de samme grafiske retningslinjene. Dette sørger for at merkevaren blir anvendt på riktig måte. Den grafiske profilen under gir både generelle regler for logobruk, layout og typografi, samt noen konkrete eksempel på maler for ulike virkemiddel. Ved konsekvent bruk av retningslinjene i profilen bygger vi en sterk visuell identitet for selskapet vårt.

Størrelse og avstand logo

Minsteavstand for logo

Det er viktig at logoen får god plass på flaten den benyttes på. Det sikrer vi ved å sørge for at minsteavstanden fra logo til andre element rundt er tilsvarende 2 × diameteren på «øyet» i logoen.

Minstestørrelse for logo

For å sørge for at logoen fremdeles er godt synlig, og teksten godt lesbar, skal logoen aldri benyttes i mindre format enn 20 mm bred på trykk eller 50 piksler bred digitalt.

Minsteavstand logo

Minstestørrelse logo

Feil bruk av logo

Regler

  • Aldri endre proporsjonene til logoen.
  • Aldri endre forholdet i størrelse mellom symbol og typografi i logoen.
  • Aldri legg til andre farger i logoen.
  • Aldri legg til andre element til logoen.
  • Aldri legg logoen over andre element dersom kontrasten blir for liten.
  • Aldri legg en tett ramme rundt logoen. (Husk minsteavstand!)

Feil proporsjoner

Feil størrelsesforhold

Feil farge

Ukjent element

For dårlig kontrast

For tett ramme rundt

Merkevareidé

Merkevareidé

Redefining Inspections

Merkevareidéen til Hawk Robotics er «Redefining Inspections».

Den brukes for å framheve Hawk Robotics visjon. Merkevareidéen kan f.eks. brukes som introduksjon eller konklusjon på begynnelsen eller slutten av en powerpoint-presentasjon.

Farger

Hawk Robotics farger

Generelt

Bruk Pantone-farge for trykk.

Bruk RGB/HEX-farger for skjermbasert visning, for eksempel på internett eller i Powerpoint.

Tekst på trykk skal fortrinnsvis være i 100 % sort.

Hovedfarge

Hovedfargen til Hawk Robotics er Karbongrå. Den skal i hovedsak benyttes i 100 % opasitet, men der det er hensiktsmessig kan den benyttes i nyanser – for eksempel i en faktaboks. Slik får vi et sterkt uttrykk som er lett å kjenne igjen.

Karbongrå

PMS 5463 C
Hex 07272d

Tilleggsfarge

Rødfargen fra «øyet» i logoen benyttes som aksentfarge, og brukes for å skape litt variasjon i satsbildet. Denne skal bare nyttes i 100 % opasitet.

Laserrød

PMS 1788 C
Hex ee2737

Fargebalanse

På et vanlig oppslag skal forholdet mellom fargene i profilen være tilnærmet slik:

  • 65 % hvit
  • 22 % sort (tekst)
  • 10 % karbongrå
  • 3 % laserrød

Gradering

Som bakgrunnsfarge kan en også benytte radial gradering fra 60 % tint karbongrå til 100 % tint kybergrå, med midtpunktet på 50 %.

Denne graderingen er også lov å benytte som bakgrunn til hvit logo.

Eksempel på gradering

Hvit logo på gradering

Typografi

Typografi

Generelt

Vi benytter fonter hentet fra Google sitt store font-bibliotek. Fontene er gratis for nedlasting, og åpne til bruk i både digitale og trykte medier.

Dosis: Titler

Dosis er en sans serif som har lignende formspråk som logoen til Hawk Robotics. Den skal benyttes som hovedtittel og på tittelnivå 2.

Raleway: Brødtekst

Raleway er en moderne sans serif med et særegent uttrykk. Denne skriften gjør seg godt i brødtekst og med sin litt bredere utforming skaper den en spennende kontrast til tittel-skriften Dosis.

Microsoft Office

Raleway og Dosis kan installeres på alle Mac og PC-er, slik at de er tilgjengelige i all programvare. Dersom Raleway eller Dosis absolutt ikke er tilgjengelig, så kan Calibri benyttes. Dette er en standardfont i alle nyere Office-pakker.

Eksempel på bruk av typografi

Hovedtittel, Dosis Semibold

Brødtekst, Raleway Light. Marker tekst med Raleway Medium. Raleway er ein moderne geometrisk sans-serif font som er godt lesbar ved stor tekstmengde. Den er allsidig med fleire fontsnitt innan same familie. Den fungerer godt på trykk og på nett, og har på same tid eit venleg og elegant uttrykk.

Tittelnivå 2, Dosis Semibold (litt større pkt. enn brødtekst)

Brødtekst, Raleway Light. Raleway er ein moderne geometrisk sans-serif font som er godt lesbar ved stor tekstmengde. Den er allsidig med fleire fontsnitt innan same familie. Den fungerer godt på trykk og på nett, og har på same tid eit venleg og elegant uttrykk.

Tittelnivå 3, Raleway Semibold Italic (same pkt. som brødtekst)

Brødtekst, Raleway Light. Raleway er ein moderne geometrisk sans-serif font som er godt lesbar ved stor tekstmengde. Den er allsidig med fleire fontsnitt innan same familie. Den fungerer godt på trykk og på nett, og har på same tid eit venleg og elegant uttrykk.

Utheva tekst, Raleway Light Italic. Den er allsidig med fleire fontsnitt innan same familie. (omlag 1,5 ganger pkt. for brødtekst, med innrykk)

Brødtekst, Raleway Light. Raleway er ein moderne geometrisk sans-serif font som er godt lesbar ved stor tekstmengde. Den er allsidig med fleire fontsnitt innan same familie. Den fungerer godt på trykk og på nett, og har på same tid eit venleg og elegant uttrykk.

Bilder

Profilerende bilder

Hawk Robotics er et fremtidsrettet selskap, og gode bilder er et viktig virkemiddel for å fremheve dette.

«Robothånd»

Hawk Robotics sin robothånd er rendret i flere varianter, slik at en har god valgmulighet til bruk på forskjellige flater. Robothånden skal fortrinnsvis benyttes på gradert bakgrunn, se avsnittet om gradering under farger.

Merkantile trykksaker

Merkantile trykksaker

Brevark og konvolutt

Visittkort

Kontakt

Spørsmål til den visuelle identiteten?

Dersom du har spørsmål knyttet til bruken av denne grafiske profilen, mangler elementer du ikke finner på denne siden, eller har andre spørsmål knyttet til hvordan du skal kommunisere merkevaren Hawk Robotics kan du ta kontakt med Sydvest AS på post@sydvest.no