For å sørge for en større tyngde og effektivitet i all kommunikasjon og markeds materiell er det en forutsetning at publikum kan enkelt identifisere MultiSAFE som avsender. En grafisk profil er utviklet for å gi MultiSAFE et karakteristisk og helhetlig uttrykk, og styrker selskapets identitet.
Grafisk profil retningslinjer skal sikre konsekvent bruk av profilen ved alle som utarbeider kommunikasjon og reklame på vegne av MultiSAFE. Her finner du både generelle regler for logo- og fargebruk, layout og typografi, samt noen konkrete eksempel på maler for ulike virkemiddel.

Reglar for logo

Størrelse og avstand logo 

Minsteavstand for logo 

Det er viktig at logoen får god plass på flaten den benyttes på. Det sikrer vi ved å sørge for at minsteavstanden fra logo til andre element rundt er tilsvarende 2 × diameteren på «øyet» i logoen. 

Minstestørrelse for logo 

For å sørge for at logoen fremdeles er godt synlig, og teksten godt lesbar, skal logoen aldri benyttes i mindre format enn 20 mm bred på trykk eller 50 piksler bred digitalt.

For å holde ved like og styrke identiteten multiSAFE, må logoen brukes i samsvar med gjeldende retningslinjer. Konsekvent og riktig bruk av logo i alle kanaler, både eksternt og internt, er en viktig nøkkel for all profilering. 

Logoen kan brukes i to ulike varianter; Horisontal og stablet.  

Logoen kan brukes med svart/rød på lys bakgrunn, og hvit/rød på mørkere bakgrunner. Logoen brukes rent, uten noe ekstra element.  

Horisontal låsing

Stablet låsing

Feil proporsjoner

Feil størrelsesforhold

Fargeprofil

Farger 

Våre primærfarger er rød, hvit og sort.  

Generelt

Bruk PMS eller CMYK fargekoder for trykk. Bruk RGB/HEX fargekoder for skjerm, for eksempel i Powerpoint.

Tekst på trykk foretrekkes i 80 % sort.

Rød

PMS 185 C
CMYK 0%, 100%, 89%, 0%
Hex #FF001D
RBG 255, 0, 29

Svart

PMS 296 C
CMYK 0%, 0%, 0%, 89%
Hex #1C1C1C
RBG 28, 28, 28

Hvit

CMYK 0%, 0%, 0%, 0%
Hex #ffffff
RBG 255, 255, 255

Typography

Hoved typografi – Helvetica Neue 

Vår primære skrifttype er Helvetica Neue, satt i to forskjellige vekter; Fet (Bold) for overskrifter og vanlig (Regular) for brødtekst. 		

Alternativ typografi – Arial  


Hvis den primære skrifttypen ikke kan brukes, kan du bruke reserveskrifttypen: Arial. Den er forhåndsinstallert på alle datamaskiner på jorden.