For å sørge for en større tyngde og effektivitet i all kommunikasjon og markeds materiell er det en forutsetning at publikum kan enkelt identifisere Oceanspace media som avsender. En grafisk profil er utviklet for å gi Oceanspace media et karakteristisk og helhetlig uttrykk, og styrker selskapets identitet.
Grafisk profil retningslinjer skal sikre konsekvent bruk av profilen ved alle som utarbeider kommunikasjon og reklame på vegne av Oceanspace media. Her finner du både generelle regler for logo- og fargebruk, layout og typografi, samt noen konkrete eksempel på maler for ulike virkemiddel.

Andre logoer tilknyttet selskapet

Under ser du andre logoer tilknyttet selskapet. De skal følge samme regler som hovedlogoen.

Størrelse og avstand logo

Minsteavstand for logo

Det er viktig at logoen får god plass på flaten den benyttes på. Det sikrer vi ved å sørge for at minsteavstanden fra logo til andre element rundt er tilsvarende 2 × diameteren på «øyet» i logoen.

Minstestørrelse for logo

For å sørge for at logoen fremdeles er godt synlig, og teksten godt lesbar, skal logoen aldri benyttes i mindre format enn 20 mm bred på trykk eller 100 piksler bred digitalt.

Minsteavstand logo

Minstestørrelse logo

Feil bruk av logo

Regler

  • Aldri endre proporsjonene til logoen.
  • Aldri endre forholdet i størrelse mellom symbol og typografi i logoen.
  • Aldri legg til andre farger i logoen.
  • Aldri legg til andre element til logoen.
  • Aldri legg logoen over andre element dersom kontrasten blir for liten.
  • Aldri legg en tett ramme rundt logoen. (Husk minsteavstand!)

Reglene gjelder også for elementet for merkevareidé.

Feil proporsjoner

Feil størrelsesforhold

Feil farge

Ukjent element

For dårlig kontrast

For tett ramme rundt

Farger

Generelt

Bruk PMS eller CMYK fargekoder for trykk. Bruk RGB/HEX fargekoder for skjerm, for eksempel i Powerpoint.

Korallrød blir brukt som en tilleggsfarge til Oceanblå og Dypblå for å skape kontrast.

Korallrød: #f58b79, CMYK 0 56 47 0, PMS 170C

Tekst på trykk foretrekkes i 80 % sort.

 

Oceanblå

Hovedfargen til Oceanspace media er Oceanblå. Den skal kun benyttes i 100 % opasitet, men der det er behov kan svart benyttes i nyanser – for eksempel i en faktaboks.

Oceanblå

PMS 301C
CMYK 93 70 35 19
Hex 214d70
RBG 33 77 112

Dypblå

Sekundærfargen til Oceanspace media er Dypblå. Den skal kun benyttes i 100 % opasitet, men der det er behov kan svart benyttes i nyanser – for eksempel i en faktaboks.

Dypblå

PMS 540C
CMYK 93 76 44 39
Hex 1c354f
RBG 28 53 79

Fargebalanse

På et vanlig oppslag skal forholdet mellom fargene i profilen være tilnærmet slik:

  • 65 % Hvit
  • 22 % Oceanblå
  • 10 % Dypblå
  • 3 % Korallrød

Typografi

Montserrat / Nudista

Oceanspace media benytter Montserrat i logoen hentet fra Google sitt store font-bibliotek.

Nudista blir benyttet på visittkort og anna markedsmateriell. Nudista er tilgjengeleg for alle med Adobe-lisens, om den ikke er tilgjengelig (f.eks. i Microsoft Office-pakken) blir Calibri benyttet.

Merkantile trykksaker

Visittkort

Epostsignatur

Kontakt

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til den grafiske profilen, mangler elementer du ikke finner på denne siden, eller har andre spørsmål knyttet til hvordan du skal kommunisere identiteten Oceanspace media kan du ta kontakt med Byrået Sydvest på post@byraet.no